Ευκαιρίες Καριέρας

Η εταιρία μας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της αλλά και της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, προσφέρει νέες θέσεις εργασίας για την στελέχωση των τμημάτων της.

Δίνοντας μεγάλη αξία στις κοινωνικές δεξιότητες, αναζητούμε στους νέους μας συνεργάτες το ομαδικό πνεύμα, την ηθική υπευθυνότητα και την ενσυνείδηση.

Στόχος μας, η άμεση προσαρμογή των νέων συνεργατών μας, στο εργασιακό τους περιβάλλον και την πλήρη κατανόησή τους για τα ήθη και τις αξίες που πρεσβεύει η εταιρία μας.

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων /Ηλεκτρονικός

Για πλήρη Απασχόληση  (8.00πμ-16.00μμ)

Περιγραφή Θέσης Εργασίας
Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Τεχνική Υποστήριξη & Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.
 • Ασφαλής Διαχείριση & Μεταφορά του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού πριν & μετά την Tεχνική Υποστήριξη (ISO 13485)
 • Διαχείριση Τεχνικών Προσφορών & S/N Ιατρικών Μηχανημάτων
 • Γραπτή και τηλεφωνική Επικοινωνία με εταιρικούς πελάτες και ξένους κατασκευαστικούς οίκους.
 • Δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αθηνών για επίλυση τεχνικών θεμάτων
 • Δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερικό για θέματα εκπαίδευσης από τους κατασκευαστικούς οίκους

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο σε συναφή ειδικότητα.
 • Πολύ καλή Γνώση Αγγλικών σε Επίπεδο Γραπτής και Προφορικής Επικοινωνίας
 • Πολύ καλός Χειρισμός Η/Υ & γνώση Προγραμμάτων MS OFFICE, OUTLOOK
 • Ευχάριστη Προσωπικότητα – Επικοινωνιακές Δεξιότητες –Αντίληψη- Ομαδικό Πνεύμα – Οργάνωση- Ταχύτητα στην επίλυση κρίσεων
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε Αντίστοιχη Θέση
 • Ανωτέρα Εκπαίδευση θα εκτιμηθεί

Παρακαλούμε για την αποστολή Βιογραφικών στο dcor@cmedical.gr

Τμήμα Διανομής & Διαχείρισης Παραγγελιών

Για πλήρη Απασχόληση  (8.00πμ-16.00μμ)

Περιγραφή Θέσης Εργασίας
Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Παραλαβή εμπορευμάτων και τακτοποίηση αποθήκης.
  Προετοιμασία και συσκευασία των προς εκτέλεση παραγγελιών.
 • Ασφαλή διανομή του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα (ISO9001 & ISO 13485)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ.
  Καλή Γνώση Αγγλικών σε Επίπεδο Γραπτής και Προφορικής Επικοινωνίας
  Πολύ καλός Χειρισμός Η/Υ & γνώση Προγραμμάτων MS OFFICE, OUTLOOK
 • Ευχάριστη Προσωπικότητα – Επικοινωνιακές Δεξιότητες –Αντίληψη- Ομαδικό Πνεύμα – Οργάνωση- Ταχύτητα στην επίλυση κρίσεων
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση εμπορικής διαχείρισης (Prisma Win)
 • Προϋπηρεσία σε Αντίστοιχη Θέση
 • Ανωτέρα Εκπαίδευση θα εκτιμηθεί

Παρακαλούμε για την αποστολή Βιογραφικών στο dcor@cmedical.gr