4760 – Αναρρόφηση Υψηλού Κενού σε Τροχήλατη βάση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η τοποθέτηση της αναρρόφησης υψηλού κενού σειράς 4701 σε τροχήλατη βάση συμπληρώνει την βασική σειρά των αναρροφήσεων κενού του οίκου Therapy Equipment – Αγγλίας.

Η τροχήλατη βάση  διαθέτει πέντε αντιστατικούς τροχούς, χειρολαβή για εύκολη μεταφορά, ειδικό σύστημα (βαλβίδα) εναλλαγής φιαλών και 5m λάστιχο σύνδεσης της αναρρόφησης με την λήψη.

Επιπλέον συνοδεύεται  από δύο φιάλες πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας 1,8 It, κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό πολυσουλφόνης για αντοχή στις κρούσεις και κλιβανιζόμενες στους 160° C.

 

Κάθε φιάλη εκκριμάτων διαθέτει μηχανικό φλοτέρ  για προστασία από υπερχείλιση (overflow protection) για μέγιστη προστασία.

✔️Δυνατότητα Επίδειξης.

Η εταιρία μας προσφέρει την δυνατότητα επίδειξης και χρήσης της συσκευής στους χώρους του νοσοκομείου σας, για την πλήρη αξιολόγηση της απόδοσης λειτουργίας της.


Μέγιστη Υποπίεση 0-760mmHg*
Αναρροφητική Ικανότητα Έως 55 lt/min
Τροχήλατη Βάση ü
Φιάλες Εκκριμάτων ü
CE Mark ü
ISO10079-3:2014 ü

 

* εξαρτώμενη  από την μέγιστη ικανότητα του κεντρικού συστήματος κενού.

 

Brochures

  1. Mobile Suction 4760